DỰ ÁN

XÂY DỰNG

xây dựng GLC bắt đầu với cuộc khảo sát trang web, chứa nước, hình thành đất để chuẩn bị cho các hoạt động quy mô toàn. Sau đó, quá trình xây dựng theo từ khung ngầm và trên mặt đất cấu trúc, đường ống và thiết bị lắp đặt, thiết lập hệ thống điện và dụng cụ để vẽ và cách nhiệt. GLC có kinh nghiệm để đối phó với khó khăn đột xuất phát sinh trong bất kỳ giai đoạn của dự án

MUA SẮM

Việc mua sắm GLC thực hiện nhiệm vụ bao gồm cả mua sắm vật tư trong ngân sách hoạt động của dự án, kiểm soát tiến độ sản xuất sau khi đặt hàng, và kiểm soát chất lượng kiểm tra và vận chuyển đến các trang web theo đúng tiến độ dự án. GLC có kỹ năng như nhạy cảm với xu hướng thị trường, hiểu biết đúng đắn của các quy định quốc tế và đàm phán

KỸ THUẬT

Căn cứ vào nhu cầu khách hàng, GLC có thể thiết kế các sản phẩm của mình hoặc kết hợp với các OEM nước ngoài. Nếu chúng tôi hợp tác với các OEM ở nước ngoài, chúng tôi sẽ làm việc với các khách hàng từ dự thảo bản vẽ cho đến khi các bản vẽ chi tiết. các kỹ sư của chúng tôi có chuyên môn về tiêu chuẩn sản xuất cho Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc

ABOUT US

 
Spending about 2 decades in operation, GLC has grown very fast and become a leading international enterprise for engineering service. On top of that, 3 factories has been build up in 3 countries such as Taiwan, China and Vietnam to meet the customer demand. Additionally, quality control and time management are taken strictly in our company to make sure that any product or services we provide, that can make customer completely satisfy. We are very proud that, GLC is now appreciated by global customer for our design, steel fabrication and erection work.

Besides that, GLC keeps moving forward to fulfill its mission: “To make customers happy with the optimal engineering services”. In order to reach our long-term goals, GLC constantly pursues advancement and refinement to win the recognition and trust from customers worldwide. Then, GLC expects to orient itself as a robust team equipped with unparalleled competitiveness to provide diversified optimum services to its customers and actively marching towards the vision of becoming “The most reliable international engineering service provider”. GLC will build a globally-recognized brand under the synergetic efforts of all GLC members, to ensure to bring the best values to customer

2000

Year Established

3

Factories

500

Employees

9001 & 14001

ISO Certified

ĐỐI TÁC

CONTACT

Taipei Head Office
 

Add: 3F-3, No. 28, 123 Ln, 6 Sec, Ming Chuan E.Rd., Neihu Dist, Taipei, Taiwan

 

Tel: 886-2-8791-6791

Fax: 886-2-8791-6792

Email: glctp@ms61.hinet.net